Održan Antikorupcijski forum Srbije

Krupanj – Izbori za odbornike
22/06/2012
Kučevo – Izbori za odbornike
22/06/2012

Održan Antikorupcijski forum Srbije

Prva_strana
print

Agencija za borbu protiv korupcije uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji danas je u Palati Srbija na prvom „Antikorupcijskom forumu Srbije“ okupila političku, poslovnu, medijsku elitu Srbije i predstavnike civilnog društva kako bi svi zajedno ukazali na važnost borbe protiv korupcije i otvorili goruće probleme društva.
U plenarnom delu učesnicima su se obratiti: prof. dr Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije; Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije i njegova ekselenicija Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske unije u RS. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije mora biti vrhunski prioritet i da je neophodna tesna saradnja državnih institucija. Ciljevi Antikorucijskog foruma jesu prenošenje i razmena najboljih antikorupcijskih iskustva kao i poboljšanje saradnje i koordinacije Agencije sa predstavnicima javne uprave, poslovnog sektora, organizacijama civilnog društva i naravno medijima, istaknuo je u uvodnom izlaganju prof. Stojiljković, predsednik Odbora.

Istraživanja – Percepcija korupcije u Srbiji

Izveštaj – Istraživanje javnog mnjenja

Foto galerija

Predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije predstavio je i rezultate istraživanja koje je Agencija sprovela u saradnji sa CeSID-om ovog proleća, a koje pokazuje da građani Srbije itekako shvataju problem i uzroke korupcije.

Tako više od 80% građana smatra da je korišćenje javnih resursa u ličnom, interesu političke stranake ili interesu tajkuna – korupcija, baš kao i darivanje službenika ili činjenje usluga da uradi nešto što je inače posao službenika. Skoro 80% građana prepoznaje nepotizam, a više od 70% građana smatra da je korupcija uticaj različitih interesnih grupa na rad institucija. Uzrokom korupcije većina građana smatra i komplikovane i netransparentne procedure u radu institucija, dugotrajne postupke i velika diskreciona ovlašćenja, nedovoljnu kontrolu i odgovornosti u radu državnih službenika, naročito rukovodilaca, istakao je prof. Stijiljković.

Građani vide rad državne uprave kao jedan od uzroka korupcije, i više od 70% nema poverenja da su državne institucije sposobne da štite javni interes. Skoro 90% građana smatra da svaka institucija mora biti odgovorna za sprečavanje korupcije „u svojim redovima“. Ipak, da nijedna institucija ne može sama pobediti ovaj problem ukazuje podatak da više od 70% građana smatra kako bi bolja međuinstitucionalna saradnja i koordinacija dala rezultate. Na kraju, više od 70% građana smatra da bi borba protiv korupcije dala bolje rezultate ako bi se istovremeno koristile i represivne i preventivne metode.

„Deo ovog projekta je nacionalna javna kampanja za podizanje svesti javnosti o nužnosti borbe protiv korupcije koju će građani Srbije pratiti tokom decembra i januara na televiziji, radiju, u novinama i naravno na internetu i društvenim mrežama“, rekao je između ostalog prof. Stojiljković, predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Kampanja vredna 188 hiljada evra deo je projekta finansiranog od strane EU, u sklopu projekta IPA 2008 za podršku rada agencije, koji se sprovodi već dve godine.

Rad foruma nastavljen je u tri paralelna panela posvećena suzbijanju korupcije u javnoj upravi, u javnim i privatnim preduzećima i u medijima i organizacijama civilnog društva. Učesnici panela razgovarali su kako mogu da doprinesu borbi protiv korupcije kao i o značaju ličnog primera pojedinca da se suprostavi koruptivnom ponašanju.