Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројекта у области борбе против корупције

Усвојен извештај о раду Агенције за борбу против корупције
13/07/2018
Изабран заменик директора Агенције
06/08/2018

Одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројекта у области борбе против корупције

print
  На основу коначне листе вредновања и рангирања пројеката коју је конкурсна комисија утврдила и упутила директору Агенције за борбу против корупције донета је одлука о додели финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката у области борбе против корупције. Пет изабраних пројеката које ће у наредних годину дана спроводити: „Транспарентност Србија”, „Бечејско удружење младих”, „Центар за развој демократског друштва Еурополис”, „Центар за демократске активности” и „Биро за друштвена истраживања” имају за циљ да помогну изабраним јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) да израде локални антикорупцијски план (ЛАП) и формирају тело за праћење његовог спровођења у складу сa Моделом Агенције, као и да унапреде кадровске капацитете ЈЛС за будућу самосталну израду и праћење примене локалних јавних политика. 

Одлука о додели средстава

Записник 11.07.2018. године

Записник 04.07.2018. године

Записник 29.06.2018. године

Записник 25.06.2018. године