Obuka za posmatrače izbornih kampanja održana u Novom Sadu

Saopštenje za javnost
14/01/2020
Poziv na obuku za lobiste
15/01/2020

Obuka za posmatrače izbornih kampanja održana u Novom Sadu

print
  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije održali su danas prvu u nizu ovogodišnjih obuka za posmatrače izbornih kampanja u 2020. godini. Polaznici jednodnevnih seminara održanih u Novom Sadu upoznali su se sa zakonskim okvirom, svrhom i značajem monitoringa. U praktičnom delu obuke predstavnici Agencije su buduće terenske posmatrače i koordinatore upoznali i obučili za ispravan postupak izveštavanja o prikupljenim informacijama.
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti (“Sl. glasnik RS”,br. 43/2011,123/2014 i 88/2019) daje posebna ovlašćenja Agenciji za borbu protiv korupcije u kontroli troškova koje političke stranke, koalicije i grupe građana čine tokom izborne kampanje. Troškovi izrade i plasiranja izbornog promotivnog materijala (letaka, plakata, oglašavanja na bilbordima, tv i radijskih spotova kao i drugog materijala) predmet su izveštavanja posmatrača od dana raspisivanja do dana proglašenja konačnih rezultata izbora.
Do kraja januara 2020. godine ovakve obuke pored Novog Sada održaće se u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.