Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i nemačkog ambasadora
29/03/2018
Agencija Narodnoj skupštini podnela Izveštaj o radu za 2017. godinu
30/03/2018

Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju

print
 Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“.

Cilj obuke je da se obezbedi funkcionerima i zaposlenima u obrazovanju i vaspitanju da imaju neophodne sposobnosti i znanja za praćenje, razumevanje i primenu zakonske regulative i aktuelnih relevantnih propisa.

Prva od dvanaest predviđenih obuka održana je u Čačku, 28. marta 2018. godine, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Obuci je prisustvovalo 43 direktora i sekretara škola i predškolskih ustanova iz Moravičkog upravnog okruga.

Plan i Program obuke izrađen je na osnovu analize podataka iz registara i evidencija koje Agencija vodi, a koji se odnose na ažurnost organa javne vlasti i funkcionera u pogledu dostavljanja obaveštenja o stupanju, odnosno, prestanku funkcije funkcionera i izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, analize postupaka koje vodi Odeljenje za rešavanje o pitanju sukoba interesa, kao i analize sadržaja predstavki koje su podnela fizička i pravna lica.