Обука за функционере и запослене у образовању и васпитању

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и немачког амбасадора
29/03/2018
Агенција Народној скупштини поднела Извештај о раду за 2017. годину
30/03/2018

Обука за функционере и запослене у образовању и васпитању

print
 Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013.) организује циклус обука у више градова и општина у Србији почев од марта 2018. године, на тему: „Спречавања сукоба интереса и контролe имовине и прихода функционера“.

Циљ обуке је да се обезбеди функционерима и запосленима у образовању и васпитању да имају неопходне способности и знања за праћење, разумевање и примену законске регулативе и актуелних релевантних прописа.

Прва од дванаест предвиђених обука одржана је у Чачку, 28. марта 2018. године, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. Обуци је присуствовало 43 директора и секретара школа и предшколских установа из Моравичког управног округа.

План и Програм обуке израђен је на основу анализе података из регистара и евиденција које Агенција води, а који се односе на ажурност органа јавне власти и функционера у погледу достављања обавештења о ступању, односно, престанку функције функционера и извештаја о имовини и приходима функционера, анализе поступака које води Одељење за решавање о питању сукоба интереса, као и анализе садржаја представки које су поднела физичка и правна лица.