Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (potpoglavlje Borba protiv korupcije)
01/12/2020
Konferencija Republike Kazahstan povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
09/12/2020

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

print

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije Republike Srbije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovala je međunarodnu onlajn konferenciju „Aktivnosti i saradnja tela za prevenciju korupcije u globalno novim uslovima”.

Konferencija je okupila predstavnike nezavisnih institucija, pravosuđa, međunarodnih organizacija, civilnog društva, ministarstava i drugih državnih organa iz celog regiona i šire.

Konferencija je organizovana sa ciljem da se uporede iskustva u radu i odgovori na zajedničke izazove koje su nam nametnule nove okolnosti. „Više nego ranijih godina, spoznali smo značaj digitalizacije i inovacija u svim društvenim segmentima. Uvideli smo dobre i loše strane fizičke distance a prepreke prevazišli oslanjajući se na dostignuća informaciono komunikacione tehnologije. Iskoristili smo vreme da kroz permanentnu edukaciju o štetnosti korupcije podižemo društvenu svest i ličnu etiku, odnosno unapređujemo integritet institucije i nas samih“, istakao je direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić.

„Misija OEBS-a u Srbiji pruža pomoć i ekpertizu u sprečavanju i borbi protiv korupcije u korist zainteresovanih strana u zemlji i, što je najvažnije, građana Srbije. Štaviše, Misija OEBS-a u Srbiji podržava državu domaćina u razvoju i jačanju nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija, uključujući i tokom pandemije. To radimo u duhu iskrenog partnerstva sa državnim institucijama i civilnim društvom “, naglasio je gospodin Artur Grejem, šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji.

Konferencija je bila namenjena predstavnicima nezavisnih institucija, pravosuđa, međunarodnih organizacija, civilnog društva, ministarstava i drugih državnih organa.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je UN Konvenciju protiv korupcije 31. oktobra 2003. godine te odredila 9. decembar kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije sa ciljem podizanja svesti o korupciji i ulozi Konvencije u prevenciji i borbi protiv korupcije. UN Konvencija stupila je na snagu 2005. godine i iste godine ju je ratifikovala Republika Srbija.

Marking of the International Anti-Corruption Day

On the occasion of the International Anti-Corruption Day, the Agency for Prevention of Corruption of the Republic of Serbia, in partnership with the OSCE Mission to Serbia, organized an international online conference on Co-operation of Corruption Prevention Authorities in the New Global Circumstances.

The purpose of the event was to exchange best practices and seek answers to common challenges imposed on us by the new global circumstances. More than ever, we have now realized the importance of digitalization and innovation in all segments of society. We have identified the pros and cons of physical distance and managed to overcome the obstacles by relying on the achievements of information and communication technologies. We used the time to raise social awareness and personal ethics through permanent education on the harmfulness of corruption, that is, by improving the integrity of the institutions and ourselves, stressed Mr Dragan Sikimić, the Director of the Agency for Prevention of Corruption.

“The OSCE Mission to Serbia provides assistance and expertise in preventing and combating corruption for the benefit of domestic stakeholders and, most importantly, Serbian citizens. Moreover, the OSCE Mission has supported the host country in developing and strengthening independent, accountable, and effective democratic institutions, including during the pandemic. We are doing that in the spirit of genuine partnership with state institutions and civil society,” emphasized Arthur Graham, the Head of the OSCE Mission to Serbia’s Rule of Law and Human Rights Department.

The conference featured prominent speakers from government, international organizations, corruption prevention authorities and the non-government sector.

The General Assembly of the United Nations adopted the UN Convention against Corruption on October 31, 2003. thus designating December 9 as the International Anti-Corruption Day aimed at raising awareness on corruption as well as the role of the Convention in prevention and fight against corruption. The UN Convention entered into force in 2005 which is when it was also ratified by the Republic of Serbia.