Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе – град Београд

Објављенa Статистичка анализа Каталога поклона примљених у 2021. години
03/06/2022
Истекао рок за подношење коначних извештаја о трошковима изборне кампање за изборе председника Републике и за локалне изборе Град Београд
09/06/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе – град Београд

print
Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе одборника Скупштине града Београда, који су одржани 3. априла 2022. године, и поновљени на четири бирачка места 16. априла 2022. године и на два бирачка места 21. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора.

Рок за достављање извештаја о трошковима изборне кампање за изборе за одборнике у Скупштини града Београда истиче 08. јуна 2022. године.

Политички субјекти су дужни да извештај поднесу у електронској и писаној форми, на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.

За недостављање коначног извештаја о трошковима изборне кампање прописана је прекршајна одговорност за политичку странку и одговорно лице у политичкој странци или другом политичком субјекту.