ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ

Потписивање Меморандума о сарадњи, 20. 01. 2016.
20/01/2016
Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима
22/01/2016

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ

print
Према одредби члана 31. Закона о финансирању политичких активности политички субјекти су дужни да именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом (овлашћено лице), као и да обавесте Агенцију о именовању или промени тог лица.

Подаци о одговорном лицу у политичком субјекту могу се доставити:

а) попуњавањем обрасца који можете преузети овде;

б) у форми Споразума о оснивању групе грађана (у случају када је реч о групи грађана) или

в) у форми Коалиционог споразума (у случају када је реч о коалицији политичких субјеката).

Споразум о оснивању групе грађана и Kоалициони споразум морају садржати податке наведене у обрасцу.