Obaveštenje političkim subjektima

Predstavnici Agencije na godišnjem zasedanju OEBS
19/10/2021
Obuka za lobistu
20/10/2021

Obaveštenje političkim subjektima

print
Izbori za odbornike Skupštine opštine Mionica i Negotin održani su 17. oktobra 2021. godine.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za sprečavanje korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Agencija podseća sve političke subjekte da izveštaj o troškovima izborne kampanje treba da sadrži sve podatke o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine opštine Mionica i Negotin ističe 17. novembra 2021. godine.