Obaveštenje političkim subjektima

Razmena iskustava u okviru OECD Mreže za borbu protiv korupcije
09/07/2020
Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme
16/07/2020

Obaveštenje političkim subjektima

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije ističe 04. avgusta 2020. godine.
Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine ističe 01. avgusta 2020. godine.