Обавештење политичким субјектима

Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима
22/01/2016
Агенција донела нови Правилник о посматрачима изборне кампање
25/01/2016

Обавештење политичким субјектима

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције подсећа политичке субјекте да су према одредби члана 31. Закона о финансирању политичких активности дужни да именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом (овлашћено лице), као и да обавесте Агенцију о именовању или промени тог лица.

Подаци у вези са овлашћеним лицем политичког субјекта које је потребно доставити Агенцији су:

  • име и презиме,
  • ЈМБГ,
  • занимање,
  • место и адреса становања,
  • место и адреса запослења,
  • држављанство,
  • контакт телефон,
  • електронска адреса и
  • за одговорно лице у политичкој странци, потребно је обавестити Агенцију и о функцији коју овлашћено лице обавља у том правном лицу.

Подаци се могу се доставити у форми Споразума о оснивању групе грађана (у случају када је реч о групи грађана) и Коалиционог споразума (у случају када је реч о коалицији политичких субјеката).

У случају да се подаци достављају у другој форми, неопходно је да буду потписани и оверени печатом (важи за политичке странке и коалиције).