Obaveštenje o obavezi izveštavanja o sprovođenju mera iz plana integriteta

Doneto 41 rešenje o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora za političke subjekte
13/05/2015
Unapređenje kapaciteta policije u borbi protiv korupcije
18/05/2015

Obaveštenje o obavezi izveštavanja o sprovođenju mera iz plana integriteta

print

Znak Horizontalno CirilicaU skladu sa članom 59. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 8/15-US) propisano je da Agencija prati donošenje i sprovođenje plana integriteta.

Članom 21. Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“, br. 80/10) propisano je da Agencija vrši proveru stepena sprovođenja mera i aktivnosti iz plana za poboljšanje integriteta.

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća koji su izradile plan integriteta su u obavezi da do 15. septembra 2015. godine izveste Agenciju o sprovođenju mera iz izrađenog plana integriteta.

Izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta vršiće se putem Excel tabele koja prati formu izrađenog plana integriteta. Excel tabela pod nazivom „Formular za izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta“, kao i Uputstvo za popunjavanje izveštaja, nalaze se na internet strani Agencije u odeljku „Plan integriteta” (meni sa leve strane).

Popunjenu Excel tabelu, potrebno je putem elektronske pošte poslati na adresu integritet@acas.rs najkasnije do 30. novembra 2015. godine.

Napomena: Institucije koje nisu uradile plan integriteta ne treba da izveste Agenciju o sprovođenju mera iz plana integriteta.

O početku drugog ciklusa izrade plana integriteta, sve institucije biće blagovremeno obaveštene.