Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30. априла

Представнице Агенције на конференцији о спречавању прања новца и финансирања тероризма
14/04/2022
Агенција и Криминалистичко-полицијски универзитет потписали  Споразум о сарадњи
15/04/2022

Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30. априла

print
Агенција за спречавање корупције подсећа органе јавне власти да о утврђеној тржишној вредности поклона у динарима обавештавају Агенцију до 30.4.2022. године, уколико су у предатим евиденцијама поклона за 2021. годину навели да је процена вредности поклона у току (члан 8. Правилника о поклонима јавних функционера).

Обавештење о процењеној тржишној вредности поклона органи јавне власти достављају путем дописа са потписом одговорног лица и печатом органа јавне власти, осим када употреба печата у законом прописаним случајевима није обавезна.