O borbi protiv korupcije u Italiji – epizoda u produkciji RTS iz serijala „Šta ja imam od toga“

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode
23/12/2015
Objavljen Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2014. godini
25/12/2015

O borbi protiv korupcije u Italiji – epizoda u produkciji RTS iz serijala „Šta ja imam od toga“

print
Bojan BrkicPredusretljivošću RTS i novinara Bojana Brkića, urednika serijala „Šta ja imam od toga“, Agencija za borbu protiv korupcije je dobila jednu od 20 epizoda ovog serijala RTS, koja je posvećena načinu borbe protiv korupcije u Italiji.

Ovaj serijal, finansiran iz sredstava EU u okviru programa „Jačanje medijske slobode u Srbiji“, kako stoji na internet prezentaciji RTS (www.rts.rs), ima za cilj da „na nizu primera iz svakodnevnog života pokaže gledaocima kako članstvo u EU pozitivno utiče na razne aspekte ekonomskog i društvenog života građana zemalja članica EU“. Serijal od 20 epizoda „pronalazi i prikazuje primere dobre prakse u oblasti vladavine prava u zemljama članicama EU – od transparentnog trošenja budžetskih sredstava, kako nacionalnih tako i evropskih, preko funkcionisanja institucija pravosuđa, do zaštite ljudskih i manjinskih prava“. Autorska ekipa serijala je najrelevantnije sagovornike i dobre primere nalazila u Portugaliji, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Poljskoj, Italiji…

Smatrajući da je sadržaj ove epizode veoma koristan kao prikaz dobre prakse Italije u borbi protiv korupcije, ali i da pokazuje da je razmena dobrih praksi između država veoma korisna, Agencija je odlučila da objavljivanjem ove epizode na svojoj internet prezentaciji pruži mogućnost javnosti da je pogleda i van redovnog programa RTS.

Epizoda je dostupna u dva dela: deo 1 i deo 2.