Нове web форме образаца и садржина образаца у складу са Законом о спречавању корупције

Обуке о Методологији истраживања и анализе
02/10/2020
Округли сто „Представљање Нацрта Упутства о поступку закључивања споразума о признању прекршаја“
13/10/2020

Нове web форме образаца и садржина образаца у складу са Законом о спречавању корупције

print

Обавештавају се јавни функционери, органи јавне власти и правна лица да се обрасци извештаја о имовини и приходима, обавештења о ступању и престанку јавне функције, евиденције поклона и обавештења о поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку подносе у web форми, приступањем систему преко web линка који води до приступне странице за пријављивање на систем, а који се налази на интернет презентацији Агенције за спречавање корупције у пољу WEB ФОРМЕ ОБРАЗАЦА http://www.acas.rs/awf/.

Упутство за подношење образаца у web форми налази се на линку http://www.acas.rs/uputstva-i-smernice/.

Обавештење о примљеном поклону које јавни функционер доставља органу јавне власти у коме је на јавној функцији, у складу са одредбом члана 62. став 1. Закона о спречавању корупције, налази се на интернет презентацији Агенције за спречавање корупције http://www.acas.rs/obrasci-registar/uputstva-i-obrasci/.