Нова правила у вези са радом Агенције након увођења ванредног стања

Онлајн обука о етици и интегритету доступна свим запосленим у органима јавне управе
18/03/2020
Нова правила у вези са роковима у управним поступцима
27/03/2020

Нова правила у вези са радом Агенције након увођења ванредног стања

print

Ступањем на снагу Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања „Службени гласник РС“, број 31/2020, Агенција је свој рад прилагодила новонасталој ситуацији и благовремено предузела све мере за одржавање његовог континуитета. Истовремено, дужна је да прати и поступа по инструкцијама надлежних државних органа.
С тим у вези, у складу са најновијим Закључком Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године који је објављен у Службеном гласнику РС број 35/2020 од 18. марта 2020. године Агенција обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.
Обавештавамо вас да у наредном периоду све информације у вези са радом Агенције можете добити путем електронске поште: office@acas.rs.
Рачунамо на ваше разумевање и сарадњу у заједничкој борби за очување јавног здравља.

Одлука директора о новим правилима у вези са радом Агенције након увођења ванредног стања