Недопустиво обраћање народног посланика Агенцији за борбу против корупције

Представници Француске Амбасаде у посети Агенцији
07/12/2015
Конференција поводом Међународног дана борбе против корупције
09/12/2015

Недопустиво обраћање народног посланика Агенцији за борбу против корупције

print
Znak-Horizontalno-CirilicaАгенција за борбу против корупције је 4. децембра 2015. године доставила Мишљење о процени ризика корупције у предложеним изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту Влади и скупштинском Одбору за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Истог дана, председник овог скупштинског одбора обратио се писмом Агенцији, које објављујемо у интегралном облику и може се преузети овде.

Нажалост, његова реакција се своди на скуп личних и политичких ставова, оптужби и дезавуисања Агенције као независног државног органа, а најмање на налазе и препоруке из мишљења.

Мишљење Агенције да у предложеним изменама Закона о пољопривредном земљишту има одређених ризика корупције не значи да Агенција сматра да је постојећи правни оквир у овој области добар и да га не треба мењати, нити да злоупотреба у вези са коришћењем пољопривредног земљишта до сада није било. Управо циљ анализе ризика корупције у нацртима и предлозима закона, којима се Агенција бави, јесте да се доношењем јасних, прецизних и образложених прописа сузи простор за корупцију и да се на тај начин допринесе њиховом квалитету.

Скрећемо пажњу да ово није први пут да представници, како извршне тако и законодавне власти, покушавају да дискредитују Агенцију, уместо да аргументовано полемишу о њеним налазима и препорукама. Уколико би се пажња са политизације независних институција и јефтиних демагошких изјава које им јавни функционери упућују пребацила на разматрање и употребу њихових препорука, допринело би се унапређењу правног и институционалног система и заштити јавног интереса, што би требало да представља наш заједнички задатак.