Lista vrednovanja i rangiranja projekata koje su organizacije civilnog društva podnele na javni konkurs

Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije
18/06/2018
Konsultativna radionica sa predstavnicima GOPAC i nezavisnim institucijama
20/06/2018

Lista vrednovanja i rangiranja projekata koje su organizacije civilnog društva podnele na javni konkurs

print
Agencija za borbu protiv korupcije je 30. aprila raspisala javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) za sprovođenje projekata koji imaju za cilj da podrže razvoj i jačanje integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada jedinica lokalnih samouprava sa ciljem da se unapredi borba protiv korupcije. Na konkurs je pristiglo ukupno sedam predloga projekata. Konkursna komisija je na osnovu unapred definisanih kriterijuma izvršila ocenjivanje projekata i utvrdila listu vrednovanja i rangiranja. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste vrednovanja i rangiranja i pravo da izjave prigovor u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Zapisnik sa sastanka 06.06.2018. godine
Zapisnik sa sastanka 18.06.2018. godine
Lista vrednovanja i rangiranja projekata