Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета

Извештаји о трошковима изборних кампања за Београд подносе се Агенцији до 17. априла 2018. године
21/03/2018
Посета амбасадора САД Агенцији за борбу против корупције
26/03/2018

Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета

print
Агенција за борбу против корупције је 19. фебруара расписала јавни позив за извођача за спровођење тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору. На јавни позив пријаву је послао један кандидат. Комисија за избор извођача је на основу унапред дефинисаних критеријума извршила оцењивање пријава и формирала Листу бодовања. У складу са Одлуком о расписивању јавног позива за извођача за спровођење тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору, кандидат има право да изјави приговор на Листу бодовања у року од три дана од њеног објављивања, а Комисија ће упутити одговор кандидату у року од осам дана.