Tvining projekat

TVINING PROJEKAT - PREVENCIJA I BORBA PROTIV KORUPCIJE

U skladu sa Akcionim planom za poglavlje 23, Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije, projekat je usmeren na jačanje mehanizama, metoda i zakonodavstva sa ciljem sprečavanja korupcije u Republici Srbiji i promovisanja aktivne uloge Agencije za borbu protiv korupcije, drugih nadležnih državnih organa, organizacija civilnog društva i medija. U svetlu pregovora između Republike Srbije i Evropske unije, projekat će doprineti procesu reformi i usklađivanja sa ciljevima i vrednostima EU u pogledu delotvornije borbe protiv korupcije
(poglavlje 23).

Sprovođenje projekta

Da bi se postigli ciljevi projekta, stručnjaci iz zemalja članica će, zajedno sa Agencijom za borbu protiv korupcije, organizovati niz radionica, predavanja i konferencija iz oblasti borbe protiv korupcije. Polaznici će biti zaposleni u Agenciji za borbu protiv korupcije, Narodnoj skupštini, nezavisnim institucijama, kao i novinari, predstavnici organizacija civilnog društva i drugi relevantni akteri. Biće sprovedena i detaljna analiza nacionalnog zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije, kako bi se sačinile preporuke za buduće reforme u Republici Srbiji. Aktivnosti projekta će omogućiti prenošenje dobre prakse EU, iskustva i specijalizovanog znanja stručnjaka iz zemalja članica zaposlenima u Agenciji za borbu protiv korupcije. Posvećenost borbi protiv korupcije, kojoj teži projekat, takođe će doprineti i jačanju poverenja građana Srbije u javne institucije i konsolidaciji dosadašnjeg postignutog napretka u promovisanju integriteta u cilju poboljšanja ekonomskog razvoja zemlje.

Dvogodišnji projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ počeo je u julu 2016. godine. Sprovode ga Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde i Viša škola za pravosuđe Republike Italije, kao i Glavno tužilaštvo Кraljevine Španije u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije Republike Srbije, koja predstavlja instituciju korisnicu projekta. Projekat finansira Evropska unija u vrednosti od 2 miliona evra.

Aktivnosti

Obavezni rezultat 1 (Кomponenta 1)

Ojačan kapacitet, delotvornost i koordinaciona uloga Agencije za borbu protiv korupcije, kako bi efikasno obavljala zakonom poverene nadležnosti i nadzirala sprovođenje mera definisanih u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije i Akcionom planu.

Кomponenta 1, između ostalog, obuhvata:

  • Analizu potreba za obukama zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije;
  • Sprovođenje obuka za zaposlene u Agenciji za borbu protiv korupcije i drugim relevantnim institucijama;
  • Uspostavljanje Strategije za komunikaciju unutar i van Agencije za borbu protiv korupcije;
  • Sprovođenje obuka za novinare o izveštavanju o Agenciji za borbu protiv korupcije i slučajevima korupcije;
  • Unapređenje postojećih softverskih aplikacija Agencije za borbu protiv korupcije.

Obavezni rezultat 2 (Кomponenta 2)

Osnaženi mehanizmi prevencije korupcije u skladu sa dobrom praksom zemalja članica EU, Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom.

Кomponenta 2, između ostalog, obuhvata:

  • Preporuke za poboljšanje mehanizama za delotvorno postupanje po predstavkama, rešavanje o sukobu interesa, kontrolu imovine i prihoda javnih funkcionera i kontrolu finansiranja političkih aktivnosti, uključujući i relevantne komparativne analize;
  • Analizu zakonodavnog okvira koji reguliše oblast nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije;
  • Razvoj naprednih analitičkih metoda za prikupljanje i obradu informacija i podataka u skladu sa dobrom praksom EU;
  • Analizu kategorija funkcionera naročito podložnih korupciji;
  • Unapređenje koordinacije između Agencije za borbu protiv korupcije i drugih zainteresovanih strana

Dokumenta

U okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, koji Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi sa partnerima iz Italije i Španije, italijanski ekspert Mauricio Varaneze izradio je analizu Nacrta Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa preporukama za njegovo unapređenje.

Izveštaj možete preuzeti ovde.

Priručnik za saradnju sa medijima možete preuzeti ovde.

Tvining projekat je trajao od 2016. do 2019. godine.