Кривична пријава против градоначелника Новог Сада и чланова Градског већа

Житиште – Избори за одборнике
20/06/2012
Житорађа – Избори за одборнике
20/06/2012

Кривична пријава против градоначелника Новог Сада и чланова Градског већа

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Тужилаштву за организовани криминал кривичну пријаву против градоначелника Новог Сада, Игора Павличића и чланова Градског већа. Пријава је поднета због основане сумње да су од дана ступања на дужност службених, и одговорних лица Града Новог Сада злоупотребили свој положај и овлашћења и тиме нанели вишемилионску штету Граду Новом Саду, предузећу АТП „Војводина“ из Новог Сада и Илији Девићу купцу и већинском власнику друштвеног капитала истог предузећа и мањинским акционарима.

Агенција за приватизацију је 30.07.2004. године, закључила уговор са Илијом Девићем о продаји друштвеног капитала „АТП Војводина“ методом јавне аукције. Након закључивања уговора купац је приступио реализацији уговорних обавеза које се односе на измиривање доспелих рата, социјалног програма и инвестиционих улагања. У складу са Генералним урбанистичким планом и свим неопходним одлукама и закључцима Град Нови Сад је 08.05.2006. године, склопио уговор са „АТП Војводина“ којим се обавезао да ће за новоизграђени објекат (нову аутобуску станицу) обезбедити услове за рад у међумесном саобраћају по међународним стандардима и да након добијања употребне дозволе преусмери међумесни саобраћај на новоизграђену аутобуску станицу. Из списа предмета неспорно је да је инвеститор испунио све своје уговором прописане обавезе, а да Град Нови Сад неизвршавање својих уговором утврђених обавеза правда судским поступком који се води пред Привредним судом за накнаду штете која је управо настала неизвршавањем уговорних обавеза. Од дана када је тужилац изградио и добио употребну дозволу за нову аутобуску станицу, Град Нови Сад супротно својим одлукама није регулисао и спровео приградске одласке и доласке на локацију старе аутобуске станице, чиме је начинио конкретну штету, која према пресуди Привредног Апелационог суда у Београду, износи 388.858.845,83 динара (четири милиона еура) и то само за прва 4 месеца колико аутобуска станица није радила, док данас та штета за купца и предузеће износи преко 100.000.000 еура.

Град Нови Сад, као оснивач градског саобраћајног предузећа, могао је и морао преко органа управљања исто јавно предузеће обавезати на поштовање одлука Града у циљу избегавања штете и неспоразума, а није извршио уговором утврђене обавезе и одлуке које је доносио.

Одговорима које је доставио на писани захтев Агенције, Градоначелник Новог Сада је недвосмислено потврдио да су све одлуке и потписани уговор правно ваљани и да није покренут било какав поступак за поништење и измене одлука.

Пријава против градоначелника и чланова градског већа Новог сада један је од најобимнијих и компликованијих случајева који Агенција за борбу против корупције испитује од самог оснивања.

Подсећамо да је по истим наводима Привредни апелациони суд из Београда 2010. године пресудио у корист АТП „Војводина“.