Kontrola imovine i prihoda javnih funkcionera: 3 krivične prijave, 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 140 mera

Istraživanja i analize
27/06/2012
Inicijativa za usklađivanje Uredbe sa Zakonom o državnom premeru i katastru
07/06/2013

Kontrola imovine i prihoda javnih funkcionera: 3 krivične prijave, 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 140 mera

print

Od početka 2013. godine, Agencija za borbu protiv korupcije je, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na registar funkcionera, registar imovine i prihoda funkcionera, kao i evidenciju javnih nabavki, pokrenula 197 postupaka. Izrečena je jedna mera preporuke za razrešenje i 139 mera upozorenja, a nadležnim prekršajnim sudovima podneto je 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Najveći broj, ukupno 69 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosi se na funkcionere koji nisu podneli izveštaj o imovini i prihodima u zakonom propisanom roku. Zbog neprenošenja upravljačkih prava Agencija je podnela dva zahteva, dok je u jednom slučaju funkcioner propustio da u zakonom propisanom roku obavesti Agenciju o učešću u postupku javne nabavke.

U sprovedenim postupcima Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je

  • 7 mera upozorenja zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku (član 35);
  • 2 mere upozorenja zbog neobaveštavanja Agencije o učešću u postupku javne nabavke u zakonom propisanom roku (član 36);
  • 17 mera upozorenja odgovornom licu u organu u kome funkcioner vrši javnu funkciju zbog neobaveštavanja Agencije u zakonom propisanom roku da je funkcioner stupio na funkciju, odnosno da mu je funkcija prestala (član 43, stav 1);
  • 103 mere upozorenja zbog nepodnošenja izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na javnu funkciju (član 43, stav 2);
  • 10 mera upozorenja zbog nepodnošenja izveštaja o imovini i prihodima po prestanku javne funkcije (član 43, stav 4);
  • 1 meru preporuke za razrešenje zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije ni po izrečenoj meri upozorenja (član 35).

U 2013. godini Agencija za borbu protiv korupcije podnela je i tri krivične prijave, zbog osnovane sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini (član 72). Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu podnete su krivične prijave protiv Živojina Vuletića, člana upravnog odbora JP „Elektoprivreda Srbije“ (7. marta), Žike Stojanovića, direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu (26. marta) i Jelene Trivan, narodne poslanice (22. maja).

Agencija je Republičkom javnom tužilaštvu podnela i pet izveštaja zbog postojanja osnova sumnje da su drugi funkcioneri, čija je imovina bila predmet provera, izvršili drugo krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom ili drugim propisima.