Контрола извештаја о трошковима у изборној кампањи

Смедеревска Паланка – Избори за одборнике
22/06/2012
Соко Бања – Избори за одборнике
22/06/2012

Контрола извештаја о трошковима у изборној кампањи

print

Агенција за борбу против корупције поднела је још 23 захтева за покретање прекршајног поступка због недостављања извештаја о финансирању кампање за изборе одржане у мају, што до сада укупно чини 62 захтева за покретање прекршајног поступка на нивоу градова. У припреми је још 18 захтева које ће наредних седмица бити поднете прекршајном суду. Такође, у припреми су и захтеви за подношење прекршајних поступака против политичких субјеката који нису доставили извештаје о трошковима изборне кампање на локалном нивоу.

У погледу садржинске контроле извештаја о трошковима изборне кампање, Агенција тренутно ради на укрштању података добијених од медијских кућа, маркетиншких агенција, аутопревозника и других субјеката, док се сарадња са Министарством унутрашњих послова, Министарством рада, запошљавања и социјалне политике и ПИО фондом успоставља. Након укрштања и прикупљања свих непходних података за анализу, Агенција ће до краја месеца представити извештаје на основу којих ће бити могуће утврдити да ли постоји сумња да су у појединим извештајима представљени лажни подаци.

Агенција такође указује на то да је, након подношења захтева прекршајним судовима, повећан број позива стручној служби од стране представника политичких странака који траже додатне информације у вези са поступцима. Поједини позиви граниче се са покушајем вршења притиска на рад. Агенција упозорава да ће против свих представника политичких странака, који право да се обавештавају о току поступка буду покушали да искористе у сврху притиска на рад, покренути поступке у складу са законом и да ће јавност о томе бити детаљно обавештена.

списак 23 политичка субјеката против којих су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка