Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

План интегритета у финалу избора за награду Уједињених нација за јавну управу за 2018. годину
02/07/2018
Препоруке о међународној сарадњи у области контроле имовине у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“
09/07/2018

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

print

Препоруке Твининг експерата за унапређење сарадње између Агенције за борбу против корупције и организација цивилног друштва представљене су на консултативном састанку са представницима организација цивилног друштва, који је одржан у ЕУ Инфо центру, у оквиру Твининг пројекта Превенција и борба против корупције“. Састанку су присуствовали представници Транспарентности Србија, Центра за слободне изборе и демократију, Београдског центра за безбедносну политику и Пиштаљке. Изради извештаја са препорукама претходиле су консултације са запосленима у Агенцији, као и представницима Транспарентности Србија, Центра за слободне изборе и демократију, Београдског центра за безбедносну политику, Пиштаљке, Центра за истраживање, транспарентност и одговорност и Бироа за друштвена истраживања. Препоруке се, између осталог, односе на пројекте организација цивилног друштва, које подржава Агенција за борбу против корупције; извештаје, које објављује Агенција за борбу против корупције, као и могућности унапређења заједничких иницијатива Агенције и организација цивилног друштва у области борбе против корупције.

Од јула 2016. године Агенција за борбу против корупције спроводи двогодишњи Твининг пројекат са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније. Пројекат финансира Европска унија у вредности од два милиона евра.

Consultative meeting with civil society organizations

within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“

 

Recommendations of Twinning experts for improvement of cooperation between the Anti-Corruption Agency and civil society organizations were presented at the consultative meeting with the representatives of the civil society organizations, held in the EU Info Centre within the Twinning Projecт “Prevention and Fight against Corruption“. The meeting was attended by the representatives of Transparency Serbia, Centre for Free Elections and Democracy, Belgrade Centre for Security Policy and Pištaljka. Drafting report with the respective recommendations derived from the previous consultations with the Anti-Corruption Agency’s staff and representatives of Transparency Serbia, Centre for Free Elections and Democracy, Belgrade Centre for Security Policy, Pištaljka, Centre for Research, Transparency and Accountability as well as Bureau for Social Research. Recommendations pertain, inter alia, to projects for civil society organizations, supported by the Anti-Corruption Agency; reports, published by the Anti-Corruption Agency as well as possibilities of bolstering joint initiatives of the Agency and civil society organizations in combating corruption.

As of July 2016, the Anti-Corruption Agency has been implementing two-year Twinning Project with the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School for Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. The Project is funded by the European Union in the amount of two million euro.