Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
22/10/2020
Održan konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija
30/10/2020

Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

print
Beograd, 29. oktobar 2020.

 

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije organizuje u četvrtak, 29. oktobra 2020., konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon

o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 1. septembra ove godine.

Na sastanku će se, osim o zakonskim novinama, razgovarati o unapređenju saradnje sa civilnim društvom i medijima, radi što uspešnije prevencije korupcije i podrške projektima, inicijativama i proaktivnom delovanju građanskog društva i medija.