Konsultativna radionica sa predstavnicima GOPAC i nezavisnim institucijama

Lista vrednovanja i rangiranja projekata koje su organizacije civilnog društva podnele na javni konkurs
19/06/2018
Plan integriteta u finalu izbora za nagradu Ujedinjenih nacija za javnu upravu za 2018. godinu
02/07/2018

Konsultativna radionica sa predstavnicima GOPAC i nezavisnim institucijama

print
Ključni rezultati i preporuke iz Godišnjeg izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu predstavljeni su na konsultativnoj radionici sa nezavisnim državnim organima, koju je organizovala Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u okviru projekta “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”, a uz podršku Ambasade Švajcarske i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na radionici su, pored poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, članova GOPAC-a i predstavnika Agencije, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predsednica GOPAC-a u Srbiji Dubravka Filipovski naglasila je da su među prioritetnim oblastima GOPAC-a saradnja sa nezavisnim državnim organima, razmena informacija, kao i detaljno razmatranje i praćenje njihovih preporuka. Posebno je istaknut značaj saradnje sa Agencijom u kontekstu nadzora nad trošenjem javnih sredstava i uspešne borbe protiv korupcije.

http://gopacnetwork.org/
https://gopacsrbija.wordpress.com/

Key results and recommendations from the Annual report of the Anti-Corruption Agency for 2017, were presented at the consultative workshop with independent state institutions, organized by the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) within the frame of the project „Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament“, supported by the Embassy of Swiss Confederation and United Nation Development Programme (UNDP). Besides members of the parliament of the National Assembly of the Republic of Serbia, members of GOPAC and representative of the Anti-Corruption Agency, at the workshop participated also representatives of the State Audit institution, Public Procurement Office and the Republic Commission for Protection of Rights in Public Procurement Procedures.

President of GOPAC in Serbia, Dubravka Filipovski, pointed out that cooperation with independent state bodies, information and data exchange as well as in depth considering and following of their recommendation, are among GOPAC priority areas. Importance of cooperation with the Agency was particularly highlighted in the context of oversight of public expenditure and efficient fight against corruption.

http://gopacnetwork.org/
https://gopacsrbija.wordpress.com/