Konferencija Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Demokratska partija Albanaca DPA
15/10/2012
Godišnji izveštaj 2011. DPA
15/10/2012

Konferencija Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Sarajevo_0018-2
print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, učestvovala je na konferenciji Uloga parlamenata u jačanju zakonodavnih i institucionalnih kapaciteta borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini održanoj u Sarajevu 30. septembra. Na konferenciji su govorili još i David Barth, direktor USAID BIH, Ričard Vud, šef Sektora unutrašnjih poslova i javne sigurnosti EUD/EUSP, Nenad Simović, direktor Nacionalnog demokratskog instituta u BiH i drugi.

Opšti zaključci usvojeni na konferenciji su da Bosna i Hercegovina ima niz institucija i normi koje su osmišljene da učine te institucije nezavisnim od političkog uticaja i dobra su osnova za borbu protiv korupcije, dok je sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2010. – 2014. i mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije neadekvatno i nedovoljno.

Takođe, parlament nema mehanizam da pozove na odgovornost one koji ne rade na sprovođenju zakona, Strategije i Akcionog plana borbe protiv korupcije, a neadekvatan odgovor na korupciju u BiH se pravda pitanjem nadležnosti (ovlašćenja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH su daleko manja od ovlašćenja sličnih agencija u regionu), nedovoljnim budžetskim sredstvima, slabim kapacitetom institucija, pa se odgovornost prebacuje s jednih na druge dok, u stvarnosti, nema dovoljno volje političke elite.

Na konferenciji je bilo reči o iskustvima Srbije koja pokazuju da problem borbe protiv korupcije nije u transpoziciji propisa EU u domaće zakonodavstvo nego njihovo nesprovođenje. Timski rad ovdašnjih institucija za borbu protiv korupcije dao je dobre rezultate i ukazao na postojeće zakonske smetnje i mogućnost da se zakonodavstvo menja i uskladi sa potrebama.