Kako poboljšati kvalitet lokalnih antikorupcijskih planova

Razmena iskustva u okviru Mreže institucija za sprečavanje korupcije
25/06/2021
Saradnjom sa civilnim sektorom do veće transparentnosti rada državnih organa i bolje primene propisa
29/06/2021

Kako poboljšati kvalitet lokalnih antikorupcijskih planova

print
Agencija za sprečavanje korupcije je u proteklom periodu analizirala više lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) koje su dostavile jedinice lokalne samouprave pre organizovanja javne rasprave i usvajanja LAP-a.

Prilikom analize uočeno je nekoliko tipova propusta koji su učestaliji od ostalih, zbog čega smo ih sistematizovali u jednom dokumentu zajedno sa objašnjenjima / preporukama na koji način bi trebalo da budu prevaziđeni.

Preporuke imaju za cilj da pomognu članovima radne grupe za izradu LAP-a da što kvalitetnije izrade ovaj dokument.