Kako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije

Poseta predstavnika Regionalne antikorupcijske inicijative
22/09/2021
Poseta predstavnika Međunarodne fondacije za izborne sisteme
24/09/2021

Kako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije

print
Agencija za sprečavanje korupcije u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovala je konsultativni sastanak “Kako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije”, sa organizacijama civilnog društva koje aktivno deluju u oblasti sprečavanja korupcije.

Učesnicima je predstavljen dosadašnji rad Agencije u oblasti saradnje sa organizacijama civilnog društva, definisani su pravci buduće saradnje i predstavljene aktivnosti i planovi Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru Pregovaračkog poglavlja 23.

Sastanku su prisustvovale organizacije civilnog društva koje već imaju uspostavljenu saradnju sa Agencijom, kao i one koje su prvi put informisane o modelima održivog partnerstva civilnog sektora i Agencije u kreiranju konkretnih inicijativa u domenu sprečavanja korupcije. Više sadržaja sa konsultativnog sastanka dostupno je na stranici Saradnja sa civilnim društvom.