Jednoglasno u borbi protiv korupcije

Direktive
19/07/2013
Šesta sednica odbora Agencije
24/03/2010

Jednoglasno u borbi protiv korupcije

print

Na petom koordinacionom sastanaku na temu korupcija u prosveti, formirana je koordinaciona radna grupa za unapređenje normativnog i koordinaciona radna grupa za unapređenje institucionalnog okvira u prosveti.

Radne grupe usvojile su preporuke s ciljem da ukažu na ključne probleme u vezi sa korupcijom u prosveti. Sve preporuke usvojene su jednoglasno, osim preporuke koja se odnosi na identitet recenzenata, koja je usvojena većinom glasova. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, Konferencija Univerziteta Srbije i Konferencija akademskih strukovnih studija nisu bili za usvajanje ove preporuke, dok su predstavnici Ministarstva prosvete, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Studentska konferencija akademskih strukovnih studija, bili uzdržani.

Preporuke se, između ostalog, bave i postupkom sprovođenja javnih nabavki u ustanovama, preširokim ovlašćenjima direktora ustanova, neophodnošću donošenja podzakonskog akta koji bi sadržao kriterijume i merila za izbor kandidata za nastavnike, vaspitače i stučne saradnike, postupkom akreditacije visokoškolskih ustanova, dozvolama za rad ustanova koje nisu dobile akreditaciju, a sve u cilju smanjenja rizika korupcije.

Takođe, na sastancima je konstatovano da pojedine ustanove nemaju čak ni internet prezentaciju, a preduslov za kvalitetno obrazovanje je transparentan rad ustanova, kao i dostupnost informacije o radu i uslugama koje institucija pruža svim građanima.

Agencija je na inicijativu članova koordinacione radne grupe uputila dopis Visokom savetu sudstva u kome traži obaveštenje u kojoj fazi se nalazi postupak tzv. „Afera Indeks“.

Zapisnike sa koordinacionih sastanaka i preporuke možete naći na internet stranici Agencije za borbu protiv korupcije.

Članovi (svaka grupa je imala po 18 članova) koordinacionih radnih tela bili su predstavnici Konferencije Univerziteta Srbije, Konferencije akademskih strukovnih studija, Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije, Studentske konferencije univerziteta u Srbiji, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Saveta za borbu protiv korupcije, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Narodne skupštine Republike Srbije, Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Prekršajnog suda u Beogradu, Apelacionog Prekršajnog suda u Beogradu, Vrhovnog kasacionog suda, Republičke prosvetne inspekcije, Apelacionog javnog tužilaštva i Agencije za borbu protiv korupcije.