Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane započele sprovođenje mera iz plana integriteta

Dokumenti OCD
16/01/2013
Pres januar 2013.
01/02/2013

Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane započele sprovođenje mera iz plana integriteta

Edu
print
Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv JKP Beogradske elektrane 10. i 11. decembra održalo obuku o ličnoj i profesionalnoj etici. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koja je izradom plana integiriteta ove institucije identifikovana kao potrebna. Seminaru je prisustvovalo petnaest učesnika, uglavnom na rukovodećim pozicijama, i tokom dvodnevnog rada imali su priliku da se informišu i usvoje nova znanja o štetnosti korupcije i značaju individualnog i instutucionalnog integriteta za dobro funkcionisanje institucije, da ojačaju kompetencije za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, kao i da se detaljnije upoznaju sa koracima u izradi etičkog kodeksa kao značajnog instrumenta za regulaciju ponašanja u instituciji i očuvanje etičnosti poslovanja.