Извештаји о трошковима изборних кампања за Београд подносе се Агенцији до 17. априла 2018. године

Представници Мисије USAID у посети Агенцији
15/03/2018
Листа бодовања кандидата који су се пријавили на јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета
22/03/2018

Извештаји о трошковима изборних кампања за Београд подносе се Агенцији до 17. априла 2018. године

print

Избори за одборнике у Скупштину града Београда и општину Аранђеловац одржани су 4. марта 2018. године. Због неправилности, избори су поновљени 11. марта на бирачком месту у селу Врбица код Аранђеловца и 18. марта на четири бирачка места у београдској општини Стари град.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање за Београд је 17. април 2018. године.

Након што у службеном гласилу буду објављени коначни резултати избора за одборнике општине Аранђеловац, политички субјекти и јавност биће обавештени о року за подношење извештаја.