Izjava direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjane Babić, povodom Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnje

Nadežda Uvanović, pomoćnik direktora u Sektoru za poslove kontrole
01/02/2013
Pres februar 2013.
01/03/2013

Izjava direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjane Babić, povodom Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnje

print
Znak_Vertikalno_Cirilica

„Pred nama je nacrt zakona koji nudi rešenja podložna različitim tumačenjima. Propisi, međutim, treba da budu takvi da ne ostavljaju prostor za slobodnu interpretaciju od strane onih koji ih primenjuju, niti da otvaraju mogućnost za zloupotrebe. Korupcija u građevinarstvu bila je i ostala ugrađena u zakonska rešenja. O tome svedoči podatak da je u ovoj grani crno tržište zastupljeno sa preko 40 odsto, da je samo u Beogradu 10 miliona kvadrata divlje gradnje a u čitavoj Srbiji 1,3 miliona bespravno izgrađenih objekata. U pravno uređenim državama, propisi i urbanističke norme temelje se na dva osnovna principa: poštovanje svojine (privatne, korporativne, zadružne, državne…) i konceptu javnog dobra. Nacrt ovog važnog zakona nije ispoštovao ova osnovna načela niti predstavlja ono što bi trebalo da bude – važan korak u uvođenju reda u urbanizam.“