Izjašnjenje političke stranke Savez vojvođanskih Mađara povodom raspodele subvencija vlade Mađarske

OBAVEŠTENJE funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima
14/01/2016
Slučaj Tatjane Đakonov
15/01/2016

Izjašnjenje političke stranke Savez vojvođanskih Mađara povodom raspodele subvencija vlade Mađarske

print
logoAgencija za borbu protiv korupcije uputila je 24. decembra 2015. zahtev za izjašnjenje političkoj stranci Savez vojvođanskih Mađara u vezi sa informacijom plasiranom u medijima da će ova stranka, zajedno sa vladom Mađarske kao donatorom, raspodeljivati subvencije za razvoj preduzetništva u Vojvodini.

Savez vojvođanskih Mađara je, 12. januara 2016, u svom odgovoru Agenciji naveo da je njihova uloga u projektu kreditiranja privrednika i poljoprivrednika u AP Vojvodini, finansiranog od strane Vlade Mađarske, bila u upoznavanju Vlade Mađarske sa strategijom privrednog i regionalnog razvoja i privrednih potencijala lokalnih privrednika i poljoprivrednika. Vlada Mađarske je, na osnovu prepoznatih potencijala, odlučila da regionalni privredni razvoj podrži putem podsticaja. U odgovoru se navodi i da je u toku razrada načina raspodele podsticaja i finansiranja, a da Savez vojvođanskih Mađara neće biti uključen u raspodelu ni kao dodeljivač ni kao korisnik sredstava.

Agencija će, kao i do sada, svoju preventivnu ulogu ostvarivati kroz praćenje aktivnosti političkih subjekata.