Истекао рок за подношење коначних извештаја о трошковима изборне кампање за изборе председника Републике и за локалне изборе Град Београд

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе – град Београд
07/06/2022
Одржана друга обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу
10/06/2022

Истекао рок за подношење коначних извештаја о трошковима изборне кампање за изборе председника Републике и за локалне изборе Град Београд

print
Агенција за спречавање корупције обавештава јавност и све политичке субјекте да је рок за подношење коначних извештаја о трошковима изборне кампање за изборе председника Републике Србије и одборника Скупштине града Београда истекао 8. јуна 2022. године.

Наиме, политички субјекти који су учествовали у наведеним изборним кампањама имали су обавезу да, сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, Агенцији поднесу коначне извештаје о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора.

Политички субјекти су били дужни да до 8. јуна 2022. године извештаје поднесу  у електронској и писаној форми, на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.