Istekao rok za funkcionere zatečene u obavljanju dve ili više funkcija

Godišnji izveštaj 2011. KP
29/05/2012
Pokret „Živim za Krajinu“
29/05/2012

Istekao rok za funkcionere zatečene u obavljanju dve ili više funkcija

print

1. aprila istekao je rok da funkcioneri zatečeni u obavljanju dve ili više funkcija obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije koje funkcije su se odrekli i da o ostavci/razrešenju dostave pismeni dokaz.

Po isteku ovog roka, utvrđeno je da je broj funkcionera koji su ovu obavezu ispunili neznatan. Tako će Agencija, srazmerno svojim kapacitetima, započeti sa utvrđivanjem povreda zakona i pokretanjem postupaka o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštavana.