Исправка: Демократска заједница војвођанских Мађара поднела финансијски извештај

Палилула (Ниш) Избори за одборнике
26/06/2012
Пантелеј (Ниш) – Избори за одборнике
26/06/2012

Исправка: Демократска заједница војвођанских Мађара поднела финансијски извештај

print

Услед техничке грешке, Агенција за борбу против корупције објавила је у саопштењу од 30. априла да Демократска заједница војвођанских Мађара није доставила годишњи финансијски извештај за 2012. годину.
Демократска заједница војвођанских Мађара, заправо је у року поднела образац И1 са бар кодом, копију регистрованог редовног годишњег финансијског извештаја поднетог Агенцији за привредне регистре, мишљење овлашћеног ревизора на образац И1 и потврду да је финансијски извештај дат на објављивање у „Службеном гласнику РС“.
Агенцијa се овом приликом извињава Демократској заједници војвођанских Мађара.

Табела поднетих годишњих финансијских извештаја