Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за спречавање корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за спречавање корупције

print
Датум оглашавања: 19.08.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 27.08.2021. године

Текст интерног конкурса

Образац пријаве

Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак