Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за борбу против корупције

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за борбу против корупције

print

Датум оглашавања: 29.08.2019. године

Датум истека рока за пријављивање: 06.09.2019. године

Текст интерног конкурса

Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по шифрама пријаве