Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције за спречавање корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције за спречавање корупције

print
Датум оглашавања: 11.10.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 19.10.2021. године

Текст интерног конкурса

Пријава на конкурс- образац