Institut za medicinu rada nastavlja sa sprovođenjem mera iz plana integriteta

Godišnji izveštaj 2011. CP
17/08/2012
Pres Avgust 2012.
03/09/2012

Institut za medicinu rada nastavlja sa sprovođenjem mera iz plana integriteta

print

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je 16. jula održalo predavanje u Institutu za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“. Tema predavanja koje predstavlja nastavak sprovođenja mera iz plana integriteta ove institucije bila je „Etički kodeks i koraci u njegovoj izradi“. Predavanju je prisustvovalo devetnaestoro zaposlenih koji će biti uključeni u izradu kodeksa Instituta, uključujući i direktora ove institucije. Tokom rada učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji etičkog kodeksa, fazama njegove izrade, sadržaju koji treba da obuhvati, sa posebnim osvrtima na kritične situacije za nastanak korupcije i promociju kodeksa.