Иницијатива Агенције за разрешење Ненада Станковића обавезујућа је за Скупштину града Ниша

Агенција за борбу против корупције није, како поједини медији тврде, јавна агенција
17/12/2014
Саопштење Одбора Агенције за борбу против корупције, 27. децембар 2014. године
27/12/2014

Иницијатива Агенције за разрешење Ненада Станковића обавезујућа је за Скупштину града Ниша

print

Одлуком да на функцији заменика председника Скупштине града Ниша остави Ненада Станковића за кога је несумњиво утврђено да је био у сукобу интереса, Скупштина града Ниша показала је небригу за суграђане, чије је интересе дужна да заступа.

Одбијањем да поступи у складу са иницијативом Агенције за борбу против корупције за разрешење Станковића, од 14. новембра 2014. године, Скупштина града Ниша поступа неодговорно и несавесно и на тај начин доприноси неповерењу грађана у институције и стварању утиска да функционер није дужан да поштује Закон о Агенцији за борбу против корупције.

Решењем директора Агенције од 7. априла 2014. године којим је утврђено да је Ненад Станковић поступио супротно чл. 31. ст. 1. Закона о Агенцији на тај начин што није обавестио Агенцију да у тренутку ступања на јавне функције одборника и заменика председника Скупштине града Ниша обавља посао заменика директора ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша“, супротно одредби чл. 27. ст. 3. Закона о Агенцији, на тај начин што је на седници Скупштине града Ниша одржаној 18. септембра 2012. године, учествовао у одлучивању о именовању Миљана Јовановића за в.д. директора ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша“, а дана 2. октобра 2013. године са Миљаном Јовановићем, као заступником наведеног јавног предузећа, закључио Анекс бр. 1 Уговора о раду бр. 1294/12 по основу ког је почео да обавља посао извршног директора овог ЈКП и супротно одредби чл. 32. ст. 1. Закона о Агенцији на тај начин што о сукобу интереса који је имао није обавестио Скупштину града Ниша и Агенцију, због чега му је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције заменика председника Скупштине града Ниша.

Решењем Одбора Агенције, донетим по жалби Станковића, од 9. јула 2014. године жалба је делимично усвојена. Поништено је првостепено решење у делу у којем се утврђује да је Ненад Станковић поступио супротно одредби чл. 27. ст. 3 и чл. 32. ст. 1, док је у преосталом делу жалба одбијена као неоснована.

Решење директора Агенције од 7. априла 2014. године у делу у којем је жалба одбијена постало је коначно 9. октобра 2014. године, тј. даном достављања одлуке другостепеног органа Станковићу. Наведена решења директора Агенције и Одбора Агенције су достављена Службеном гласнику РС ради објављивања дана 2. децембра 2014. године. Истог дана Агенција је Скупштини града Ниша упутила иницијативу за разрешење Ненада Станковића са јавне функције заменика председника Скупштине града Ниша.

Агенција за борбу против корупције још једном упозорава и захтева да Скупштина града Ниша поступи у складу са Законом о Агенцији и да изречену меру јавног објављивања за разрешење Ненада Станковића изврши.