Ilustrovani rečnik korupcije

Ub – Izbor za odbornike
22/06/2012
Užice – Izbor za odbornike
22/06/2012

Ilustrovani rečnik korupcije

dscn0762sajt
print

U sredu i četvrtak, 27. i 28. februara, održan je seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“. Seminar je realizovan kao druga aktivnost na projektu Ilustrovani rečnik korupcije Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), na kome je Agencija za borbu protiv korupcije partner, a koji je finansiran sredstvima Evropske unije. Cilj ovog projekta je, izmedju ostalog, i da doprinese podizanju svesti građanstva o korupciji i mehanizmima za njenu prevenciju, izgradi kapacitete medija za istraživanje i izveštavanje o korupciji i utiče na transparentnost, otvorenost i odgovornost administracije. Kao krajnji rezultat projekta biće kreiran ilustrovani rečnik korupcije, kao i 21 radio i telelvizijska emisija koja će obrađivati određeni termin vezan za korupciju.

Foto galerija

Polaznici seminara, novinari medija koji su članovi ANEM imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim nadležnostima Agencije, mehanizmima za prevenciju korupcije i delokrugom rada Agencije koji se tiče rešavanja sukoba interesa, kontrole finansiranja političkih subjekata, registara funkcionera, predstavki građana i zaštite uzbunjivača. Na oba seminara ukupno je prisustvovalo 40 novinara.