Илустровани речник корупције

Уб – Избор за одборнике
22/06/2012
Ужице – Избор за одборнике
22/06/2012

Илустровани речник корупције

dscn0762sajt
print

У среду и четвртак, 27. и 28. фебруара, одржан је семинар „Механизми за спречавање корупције у Србији“. Семинар је реализован као друга активност на пројекту Илустровани речник корупције Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ), на коме је Агенција за борбу против корупције партнер, а који је финансиран средствима Европске уније. Циљ овог пројекта је, измедју осталог, и да допринесе подизању свести грађанства о корупцији и механизмима за њену превенцију, изгради капацитете медија за истраживање и извештавање о корупцији и утиче на транспарентност, отвореност и одговорност администрације. Као крајњи резултат пројекта биће креиран илустровани речник корупције, као и 21 радио и телелвизијска емисија која ће обрађивати одређени термин везан за корупцију.

Фото галерија

Полазници семинара, новинари медија који су чланови АНЕМ имали су прилику да се упознају са основним надлежностима Агенције, механизмима за превенцију корупције и делокругом рада Агенције који се тиче решавања сукоба интереса, контроле финансирања политичких субјеката, регистара функционера, представки грађана и заштите узбуњивача. На оба семинара укупно је присуствовало 40 новинара.