Годишњи извештај 2011. ПДД

Годишњи извештај 2010. ПДД
28/05/2012
Покрет снага Србије БК
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ПДД

print

 

 

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац)

Мишљење овлашћеног ревизора

Завршни рачун (АПР)