Годишњи извештај 2011. ГСМ

Годишњи извештај 2010. ГСМ
25/05/2012
Демократска заједница војвођанских Мађара
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ГСМ

print

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац)

Мишљење овлашћеног ревизора

Завршни рачун (АПР)