Godišnji finansijski izveštaji političkih subjekata za 2018. godinu podnose se do ponedeljka 15. aprila 2019. godine

Predstavnici Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga u poseti Agenciji
01/04/2019
Drugi javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje
01/04/2019

Godišnji finansijski izveštaji političkih subjekata za 2018. godinu podnose se do ponedeljka 15. aprila 2019. godine

print
  Prema Zakonu o finasiranju političkih aktivnosti politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.
Rok za podnošenje GFI za 2018. godinu ističe u ponedeljak 15. aprila 2019. godine.