Evidencije o poklonima funkcionera za 2020. godinu

Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji
11/06/2021
Održana međunarodna onlajn radionica o lobiranju
23/06/2021

Evidencije o poklonima funkcionera za 2020. godinu

print
Statistička analiza Kataloga poklona u 2020. godini sadržinski se unekoliko razlikuje od istih analiza rađenih u prethodnim godinama. Razlog tome je član 63. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19 i 11/21 – autentično tumačenje, u primeni počev od 1. septembra 2020. godine, u daljem tekstu: Zakon). Ovim članom propisano je da evidencija poklona koju vodi organ javne vlasti, a koja se dostavlja Agenciji, ne sadrži podatake o poklonodavcu, što je bitna razlika u odnosu na prethodno zakonsko rešenje.
Značajna promena Zakona ogleda se i u tome da javni funkcioner i član porodice imaju pravo da zadrže u svojinu protokolarni ili prigodni poklon čija vrednost ne prelazi 10 odsto prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, dok je po prethodnom zakonu ovaj procenat iznosio 5 odsto.
Agencija za sprečavanje korupcije je, u skladu sa Zakonom, na svojoj internet prezentaciji objavila evidencije o poklonima funkcionera za 2020. godinu (https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2021/06/Statisticka-analiza-Kataloga-poklona-u-2020.-godini-1.pdf).