Ciklus obuka: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“

print
Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“. Cilj obuke je da se obezbedi funkcionerima i zaposlenima u obrazovanju i vaspitanju da imaju neophodne sposobnosti i znanja za praćenje, razumevanje i primenu zakonske regulative i aktuelnih relevantnih propisa.

U Šapcu obuka će se održati 08.06.2018. godine, sa početkom u 11 časova u Centru za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1a.