print

Program seminara

Plan integriteta

17.11.2016. godine, Jagodina

Hotel „Hil“

Stevana Ivanovića 3

Predavač:

  • Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta;

10:00 – 10:10

Uvodna reč

10:10 – 11:30

Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji.

11:30 – 12:00

Osveženje